Манай дэд системүүд

Профессор, Багш

Онлайн элсэлтийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа, онлайн тооцоо, онооны жагсаалт, хөтөлбөр сонголт функцүүдийг автоматаар хийх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй...

Оюутан

Оюутны энэхүү вэбээр ороод хичээл сонголт, хичээлийн хуваарь, номын сангийн мэдээлэл, дүнгийн мэдээлэл, дүн дээрх анализ, төлбөрийн мэдээлэл функцүүдийг ашиглаж болно.

Дэлгэрэнгүй...

ШУТИС WEB

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн үндсэн вэб

Дэлгэрэнгүй...

Цахим сургалт

Их, дээд сургуулиудын сургалтанд зориулагдсан сургалтыг удирдах систем юм. Олон улсын LMS системүүдийн онцлогуудыг агуулсан.

Дэлгэрэнгүй...

Элсэлтийн WEB

Их, дээд сургуулиудын элсэгчдийг бүртгэх, жагсаах гэх мэт функцүүдийг хийх боломжтой систем.

Дэлгэрэнгүй...

Өөрийн Үнэлгээний WEB

Их, дээд сургуулиудын багш, ажилтны хийсэн ажил, бүтээлийг үнэн зөв үнэлэхэд зориулагдсан систем юм.

Дэлгэрэнгүй...

E-Тестийн WEB

Онлайнаар тестийн шалгалт авах боломжтой вэб юм. Олон улсын тест авдаг системүүдийн оновчтой шийдлүүдийг тусгасан

Дэлгэрэнгүй...

Удирдагчийн WEB

Удирдагчийн вэб нь CLOUDUNIMIS системийг ашиглаж байгаа байгууллагын удирдах ажилтнуудын ашиглах вэб юм. Энэхүү вэбийг ашиглан статистик, нарийн мэдээлэл авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй...

U-Finance

Байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэлийн програмын үндсэн функцүүдийг агуулсан ба боловсролын байгууллагуудын нэмэлт функцүүдийг оруулсан програм юм.

Дэлгэрэнгүй...

U-Office

Энэхүү систем нь байгууллагын дотоод бүтцэд ажиллахад зориулагдсан, мэдээллийг түргэн шуурхай түгээх, авах, солилцох, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой систем юм.

Дэлгэрэнгүй...

Хүний Нөөцийн WEB

Их, дээд сургуулиуд багш, мэргэжилтэн, ажилтнаа бүртгэх, мэдээллийг удирдах боломжтой хүний нөөцийн вэб юм.

Дэлгэрэнгүй...

Эрдэм Шинжилгээний WEB

Их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээний мэдээллийг удирдах мэдээллийн систем юм.

Дэлгэрэнгүй...

Номын Сан

Их, дээд сургуулиудын номын сангийн програм

Дэлгэрэнгүй...