Хамтран ажилладаг системүүд

Picture

Сургалтын Алба

CLOUDUNIMIS систем нь чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэж, мэдээллийн урсгалыг зөв удирдах, өдөр тутам хувьсан өөрчлөгдөж байгаа безнисийн орчинд хурдан дасан зохиоцох мэдээллийн систем юм

Picture

U-Finance

Байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэлийн програмын үндсэн функцүүдийг агуулсан ба боловсролын байгууллагуудын нэмэлт функцүүдийг оруулсан програм юм.

Picture

MOOC

MOOC гэдэг нь Mongolian Open Online Course буюу Монголын нээлттэй, нийтийн, насан туршийн курсууд гэсэн санаачлагаар ажиллах вэб юм.

Picture

Номын Сан

Их, дээд сургуулиудын номын сангийн програм